Stephanie Roggekamp en Eline Teunissen gingen in april en mei aan de slag met data van de politie over prio 1-meldingen. Deze productie diende als oefening en dateert uit juni. Wat zijn de stappen die werden gezet tijdens dit dataonderzoek?

In dit dataonderzoek werden de prio 1-meldingen in het gebied van de Regionale Politie Eenheid Den Haag onderzocht. Bij deze meldingen moet de politie binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Er is dan sprake van een levensbedreigende situatie. De norm is dat de politie in 90 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse moet zijn. 

Regionale Eenheid Den Haag versus Randstad

Allereerst werd de data bekeken van alle regionale politie-eenheden in Nederland. De data die gebruikt is, is openbaar beschikbaar in het dataportaal van de politie. In deze data viel de Regionale Eenheid Den Haag op. Hierdoor is het onderzoek toegespitst op deze regionale eenheid.

Vervolgens werd er dieper in de data gedoken. De eerste analyse wees uit dat de Regionale Politie Eenheid Den Haag sinds 2018 onder de norm scoorde. De data van de politie in de Randstad-gebieden (het gaat dan om de regionale politie-eenheden Den Haag, Midden-Nederland, Amsterdam en Rotterdam) werd vergeleken met de streefnorm. Wat bleek: alleen de regionale eenheid van Politie Midden-Nederland haalde de norm, de rest van de eenheden zat daar structureel onder. Deze uitkomsten werden gevisualiseerd in de vorm van twee grafieken met Flourish Studio.

Hoe scoren de gemeenten?

In de volgende stap van de data-analyse werd een vergelijking gemaakt tussen de gehele Regionale Politie Eenheid Den Haag en de 27 gemeenten die hieronder vallen. Wat zijn de onderlinge verhoudingen? Waar zitten de pieken en dalen? De transitie tussen april 2019 en april 2020 van deze gemeenten werden toen met elkaar vergeleken. Hieruit bleek in welke gemeenten de politie nagenoeg structureel onder de norm scoorde. Met Datawrapper werd dit in kaart gebracht.

Wat gaat er mis in de praktijk?

Deze bevindingen waren de basis van het onderzoek. Om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen van alle variabelen die meespelen in de praktijk, werden twee experts op dit gebied geïnterviewd. Zo vertelde Hans Schoones, vicevoorzitter van de politievakbond ANPV, waarom de politieagenten niet de norm halen. Wat in de data namelijk niet terug is te zien, is bijvoorbeeld het verschil tussen stedelijke en landelijke gebieden, een brug die open staat of de politieagent die niet op de knop ‘ter plaatse’ drukt. Ook werd Gert-Jan van den Burg, teamchef politie Krimpenerwaard, geïnterviewd. Hij vertelde onder andere dat hij op papier recht heeft op meer agenten dan hij in werkelijkheid in dienst heeft.

Wat is er nog meer aan de hand en wat betekent dit voor de inwoners van de gemeenten in de Regionale Politie Eenheid Den Haag? Lees hier het artikel.