Naked Statistics

Voor de boekenclub leest DataBewijst elke maand een boek dat te maken heeft met cijfers, statistieken of data. Het boek van deze maand: ‘Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data’.

Het boek is uitgegeven in 2013 en geschreven door Charles Wheelan, hij is een voormalig correspondent bij The Economist. Voor de rest doceert hij aan Darthmouth College. Alhoewel er veel Amerikaanse voorbeelden in staan, geeft het boek – net zoals het boek van Sanne Blauw (Het bestverkochte boek ooit*) – veel informatie over statistiek en hoe het gebruikt wordt. 

Het boek van Blauw legde vooral de nadruk op de misstanden van cijfers en de menselijke fouten die achter cijfers schuilgaan, Naked Statistics is daarentegen veel theoretischer. Zo gaat het boek onder andere in op het gemiddelde, de mediaan en de standaardafwijking. De lessen wiskunde en statistiek borrelden weer omhoog. Veel van deze informatie was al bekend bij de DataBewijst-teamleden, maar de herhaling zorgt weer voor een opfrissingscursus.

Een belangrijk onderdeel van het boek was bijvoorbeeld de normale verdeling en de standaardafwijking.

Door meer over statistiek te weten kan men onder andere betere beslissingen maken en goed met grote data omgaan. Daarnaast helpt het bij het evalueren van beleid en programma’s, zo geeft het boek aan. 

Toch waren er zeker ook overeenkomsten tussen het boek van Sanne Blauw en Naked Statistics. Zo gingen beide boeken uitgebreid in op steekproeven, polls en medische verslaggeving. Vooral de praktijkvoorbeelden in beide boeken maken de misstanden in de wereld (waar data en/of statistiek niet goed gebruikt worden) een stuk duidelijker.