Oneworld & DataBewijst: Komt de klimaatvluchteling naar het westen?

Een paar maanden geleden werkten we samen met OneWorld voor dit mooie artikel met datavisualisaties in het juni/juli magazine.

Door de klimaatcrisis zouden er miljoenen vluchtelingen naar het westen vertrekken. Dat is het geluid dat in Nederland en andere westerse landen als de harde waarheid klinkt. Uit de data blijkt echter dat het heel anders zit. Mensen die vluchten, blijven het liefst zo dicht mogelijk bij huis. En áls ze vluchten komt dit bijna nooit alleen maar door het klimaat.

Veruit de meeste mensen raken ontheemd in hun eigen land (48 miljoen). Het aantal vluchtelingen over de grens telt 34,9 miljoen. Van de mensen over de grens wordt maar liefst 73 procent in een buurland opgevangen. Nederland zelf vangt een kleine 100.000 vluchtelingen op.

Het artikel laat de relativerende waarheid zien van de aantallen. Daarnaast schetst het ook een menselijkheid in het vluchtelingenbeeld: wat zijn de motieven van vluchtelingen om wel of juist niet naar het westen te komen? Ook het beeld van de klimaatvluchteling wordt bekeken: vluchten om enkel en alleen het klimaat komt niet vaak voor, maar klimaatproblemen werken wel als katalysator voor onder andere oorlogsconflicten. En andersom.

DataBewijst verzorgde datasets over vluchtelingen (Bron: Verenigde Naties), conflict en ecologische dreiging (Bron: Institute for Economics and Peace) en maakten de vergelijkingen en conclusies tussen de datasets. Wij zijn erg blij met het eindresultaat. Het magazine is te verkrijgen via Oneworld.