In de afgelopen maanden zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van acquisitie en klantenwerving van DataBewijst. Waar wij ons eerst alleen als datajournalisten en OSINT-researchers profileerden, zijn we verheugd om aan te kondigen dat we inmiddels verder kijken dan alleen de journalistiek.

Waarom deze beslissing?

In eerste instantie gingen we alleen in gesprek met journalistieke partijen, omdat daar ook onze achtergrond in ligt. Gaandeweg merkten we echter dat er ook kansen buiten de journalistiek liggen voor DataBewijst, zoals bij softwarebedrijven of in het bedrijfsleven. De onderzoeksvaardigheden van ons team kunnen breed worden ingezet dan alleen in de journalistiek.

De samenwerkingen die DataBewijst aangaat met niet-journalistieke bedrijven dragen bij aan de multidisciplinariteit van DataBewijst-producties. Zo beheerst een softwarebedrijf over ICT-vaardigheden, terwijl DataBewijst beschikt over onderzoeksvaardigheden. Combineer dat met elkaar en de productie komt sterker uit de verf.

Een andere reden dat DataBewijst ervoor heeft gekozen om samen te werken met bedrijven, is vanwege de huidige financiële situatie in het journalistieke landschap. Onderzoeksjournalistiek (en dus ook datajournalistiek en OSINT) is tijdsintensief. Al snel komt subsidie om de hoek kijken om enigszins rond te kunnen komen. Door ook opdrachten uit de bedrijfswereld aan te nemen, wordt er een andere inkomstenbron aangesproken en de financiële risico’s gespreid.

Weloverwogen keuze

Natuurlijk roept onze beslissing vragen op over de journalistieke integriteit van DataBewijst. Het is dan ook een zeer weloverwogen keuze geweest, we zijn maandenlang in gesprek geweest met verschillende partijen om tot deze beslissing te komen. Wij kunnen met zekerheid zeggen dat de journalistieke geloofwaardigheid van DataBewijst niet in gevaar komt. We zullen hierover altijd transparant en open zijn naar de buitenwereld.

DataBewijst kiest ervoor om met bedrijven in zee te gaan die bijdragen aan het maatschappelijke belang. Zo behoudt DataBewijst een controlerende functie als het gaat om onderzoek doen, want daarvoor wordt ons bedrijf ingezet. Door onze onderzoeksjournalistieke achtergrond zijn wij thuis in het stellen van de juiste vragen, het onderbouwen van feitelijke conclusies, het controleren en verifiëren van de juiste bronnen, het creatief vertellen van een verhaal, hebben we analytisch vermogen en oog voor detail.

Verder biedt onze datajournalistieke en OSINT-expertise mogelijkheden om op de juiste manier data te kunnen verzamelen, analyseren en interpreteren. Iets wat tegenwoordig van groot belang is in de digitaliserende wereld.

Nieuwe profilering

Al met al is het een sprong in het diepe voor DataBewijst, maar staan we compleet achter onze keuze. Transparantie staat hierin altijd centraal. Onze visie hebben we ook vanwege onder andere deze beslissing aangepast. Voortaan luidt deze als:

“Wij willen ervoor zorgen dat data(onderzoeken) op een eerlijke en toegankelijke manier naar de maatschappij worden gebracht.”

We profileren ons voortaan dus als een bedrijf dat kan worden ingezet op basis van kennis en vaardigheden op het gebied van onderzoek doen, verhalen vertellen, data en OSINT. We zullen ons alleen op verschillende markten begeven, waaronder die van journalistiek en die van de bedrijfswereld. Maar de maatschappelijke waarde blijft overeind staan.