Halverwege maart sloot DataBewijst zich aan bij Broeinest Brabant. Hierin werden wij als innovatieve journalistieke start-up begeleid door professionals uit het (journalistieke) werkveld. Na een intensief traject van meerdere maanden sloten we Broeinest Brabant gezamenlijk af in het Deprez-gebouw op 7 juli.

Naast DataBewijst deden er nog drie andere start-ups mee. Dit waren allemaal studenten van Fontys Hogeschool Journalistiek die in hun laatste jaar van de opleiding zaten. Doordat het maar een kleine groep was, was de sfeer gemoedelijk en kon er uitgebreid persoonlijke aandacht worden besteed aan elke start-up.

Daarnaast dachten de deelnemers met elkaar mee en gaven ze elkaar nieuwe ideeën. Tijdens het traject werden er meerdere workshops en vragensessies georganiseerd. Op ongeveer wekelijkse basis was er een twee à drie uur durende online-workshop (of vragensessie) op een doordeweekse avond. Er kwamen verschillende thema’s aan bod, maar allen hadden ze ‘ondernemerschap’ met elkaar gemeen.

De workshops

Albertine Piels (Hackastory) verzorgde de eerste acht sessies en gaf in interactieve workshops bruikbare tips en tricks. Albertine vertelde onder andere over de buyer persona, het opstellen van SMART-doelen voor de korte en lange termijn, het stappenplan voor een salesgesprek, het organiseren van brainstormsessies en hoe je de baas kunt zijn in je eigen brein. Door de open sfeer bij de workshops van Albertine zijn er een paar hele mooie momenten geweest waarin de deelnemers zich kwetsbaar op durfden te stellen. De technieken van Albertine hebben we zoveel mogelijk uitgeprobeerd in de praktijk en in de loop van de tijd hebben we sommige tips ons eigen gemaakt.

De laatste paar workshops werden gegeven door drie andere professionals uit het werkveld. Een hiervan was Dirk Muller (Z11made). Hij vertelde over verschillende verdienmodellen en onderhandelen. Richard Heesen (Braventure) gaf een workshop over pitchen. Voorafgaand aan de workshop hadden we al contact opgenomen met Richard en nog steeds hebben we regelmatig contact met hem.

De afsluitende workshop was van Oscar Kneppers (ondernemer). Dit was opvallend genoeg de eerste fysieke bijeenkomst, aangezien alle voorafgaande workshop online waren verlopen. Oscar gaf per deelnemende start-up tips en vertelde waar hij kansen voor ons zag op het gebied van ondernemerschap. Na een paar intensieve maanden sloten we het traject na afloop van de laatste workshop feestelijk met elkaar af.

Wat heeft het ons gebracht?

Door de deelname aan Broeinest Brabant hebben we als individuen en als collectief kennis gekregen op het gebied van ondernemerschap. De workshops en sparsessies hebben ons richting gegeven over hoe wij ons willen en kunnen opstellen als bedrijf, zowel intern als extern. We hebben veel reflectiemomenten gehad en de online-meetings boden een fijne uitvalsbasis wanneer we weleens twijfelden of vastliepen. Doordat we maar met een kleine groep deelnemers waren, zorgde dat ervoor dat het gemoedelijk was. We konden de theorie direct toepassen in de praktijk en de uitkomsten daarvan openlijk met elkaar bespreken. Alle theorie over ondernemerschap die wij hebben gekregen, is heel waardevol voor onze ontwikkeling als bedrijf. Broeinest Brabant heeft hierin een ontzettend belangrijke rol gespeeld. We willen dan ook graag Bart van Teeffelen (projectleider Broeinest Brabant), alle workshopgevers en de andere deelnemers bedanken voor deze mooie kans!