Hugo de Jonge woningbouw FTM

‘Bouwen, bouwen, bouwen’ luidde het in de politiek. Wel minstens een miljoen huizen, want als we maar genoeg weten te bouwen, dringen we het enorme tekort aan huizen terug en koelt de huizenmarkt misschien af. 

In april 2021 startten Eline en Cédric de samenwerking met Follow The Money om een nieuw dossier te openen over de Nederlandse plancapaciteit van de woningbouw. Met als grootste vragen: de politiek wil bouwen, maar wat gaat er de komende jaren daadwerkelijk gebouwd worden? En hoe hard zijn deze bouwprognoses?

Samen met een team van data- en onderzoeksjournalisten en woningbouwexperts van Follow The Money en Cobouw werd DataBewijst betrokken bij het dossier ‘Bouwput Nederland’. Voor dit dossier onderzochten wij de plancapaciteit tussen 2021 en 2030 van de nieuwbouw in Nederland. 

Om de plancapaciteit te bemachtigen, contacteerden wij de twaalf provincies in Nederland en een aantal gemeenten. Dit datajournalistieke onderzoek en de data-aanvragen bleken een hoog gehalte assertiviteit, vastberadenheid en geduld van onze kant te vergen. Na een vijftigtal telefoontjes, mailcontacten en een paar maanden verder ontvingen we geleidelijk aan van negen provincies de data. 

Deze gemeentelijke data voor de overheid bleken zo gedecentraliseerd, dat iedere provincie eigen begrippen en noteringen gebruikt in de data. Hierdoor werd onze klus van het gelijkmatig verwerken van de data van deze negen Nederlandse provincies een enorme puzzel.

En dat waren negen van de twaalf provincies. De laatste provincies en gemeenten wilden de gegevens in eerste instantie niet leveren, omdat projectontwikkelaars zich niet in de kaart wilden laten kijken. Een (dreiging met een) beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was meestal genoeg om ze over te halen.

Deze data zijn geanalyseerd en verwerkt in een artikel, geschreven door Follow The Money en Cobouw. Onze woningbouwinventarisatie biedt tot op heden een completer beeld dan die van de Rijksoverheid. Naar aanleiding van dit artikel is er een motie ingediend in de Tweede Kamer over het herdefiniëren van de termen ‘harde’ en ‘zachte plancapaciteit’.

Bekijk hier het artikel en de datavisualisaties: